Time On Site – Thời Gian Truy Cập Website

Time on site là gì?

time-on-site-la-gi

Time on site – thời gian truy cập website là một chỉ số trong Google Analytisc đo lường tổng thời gian truy cập website của một người dùng nào đó trong một phiên truy cập trang (Session). Như vậy, chúng ta có thể hiểu time on site là giá trị tổng cộng của tất cả thời gian truy cập của những trang mà người dùng đã xem trong một phiên truy cập (Time on page), hay nói cách khác, time on site là giá trị tổng cộng của tất cả giá trị time on page trong một phiên truy cập của người dùng.

Trong Google Analytics, chỉ số time on site và giá trị trung bình của nó average time on site (avg. time on site) được thể hiện dưới mọt tên gọi khác: thời lượng phiên (Session Duration) và thời gian trung bình của một phiên truy cập (Avg. Session Duration) do cách tính của 2 nhóm chỉ số này hoàn toàn giống nhau.

Để hiểu rõ hơn về cách tính time on site của người dùng, bạn có thể tham khảo qua ví dụ về cách tính time on site của Google Analytics qua ví dụ dưới đây:

Ví dụ về cách tính time on site của Google Analytics

Ví dụ 1:

Giả sử, có một người dùng truy cập website theo thứ tự sau:

vi du time on site Như vậy time on page và time on site trong trường hợp này sẽ được tính như sau:

Trang 1 : 1 phút
Trang 2 : 4 phút
Trang 3 : 0 phút
Time on site hay session duration : 5 phút
(Tìm hiểu thêm cách tính time on page của Google Analytics tại bài viết: Cách tính time on page của Google Analytics)

Ví dụ 2:

Trong trường hợp, người dùng truy cập trang và mở thêm một tab mới (duyệt nội dung trên trang trong đồng thời 2 tab trình duyệt) như hình vẽ dưới đây:

vi du ve time on site 2

Lúc này, Google Analytics sẽ tính time on site theo ưu tiên tính time on page theo một ưu tiên tuyến tính hóa (sắp xếp thứ tự truy cập trang theo một chuỗi thời gian liên tục). Và sơ đồ truy cập trang của người dùng lúc này sẽ được viết lại theo dạng:

vi du ve cach tinh time on site 3

Như vậy, time on page của từng trang lúc này sẽ được tính là:

Trang chủ (home) : 1 phút
Trang 4 : 1 phút
Trang 2 : 3 phút
Trang 3 : 2 phút
Trang 5 : 0 phút
Time on site hay session duration : 7 phút
Bài viết “Time on site – Thời gian truy cập website”
Tác giả: Tú DA – VietMoz SEO Junior


Các tin khác

Mẫu thiết kế bộ nhận diện đẹp của các thương hiệu nổi tiếng
Những xu hướng thiết kế website năm 2019
Bounce Rate Là Một Tiêu Chí Xếp Hạng Website ?
8 xu hướng thiết kế website nổi bật 2017
5 cách làm nội dung trở nên hấp dẫn
Thiết kế web chuẩn seo, xu hướng thiết kế mới nhất